Bureau

Architect voor een integraal ontwerp

Bent u op zoek naar een architect? Smart Design Studio is een klein bureau met een duidelijk profiel: duurzame architectuur. Het bureau is in 2008 opgericht door Linda Buijsman. Hier wordt met passie aan een ontwerp gewerkt, van een vernuftig totaalconcept tot aan kleinste detail. De kracht zit ‘m in de creatieve oplossingen, oplossingen die meerdere doelen dienen. Een huis of een gebouw zou een plek moeten zijn waar je graag wilt verblijven en waar je de omgeving op z’n best beleeft. Niet alleen het gebouw is een plek om van te genieten ook het proces – van idee tot gebouw – is een belangrijk onderdeel. Sparren, dromen, vertellen, luisteren en schetsen.

 

Visie

Het bouwen en bewonen van gebouwen zou eigenlijk een eindeloze cyclus moeten zijn waarin geen eindige grondstoffen worden gebruikt en geen afval wordt geproduceerd. Dat is de basisgedachte voor elk project waar Smart Design Studio aan werkt. In werkelijkheid is elk onderdeel van het ontwerp een afwegingen van wat op dit moment het beste is.

Nieuwe technieken maken het eenvoudiger om energie te produceren uit hernieuwbare bronnen, om energie te bufferen en om water te zuiveren. Smart Design Studio past graag slimme oplossingen toe in een ontwerp en kijkt daarvoor zowel naar low-tech oplossingen die al eeuwen functioneren, als naar de laatste stand der techniek.

 

Werkwijze

Het leren kennen van de opdrachtgever is een belangrijke eerste stap. Wat zijn de wensen, dromen en ambities? Wat is het beschikbare budget? Een gebouw is een oplossing op maat, voor de bewoners en voor de plek. Er wordt een locatie analyse gemaakt om de kansen van de plek in kaart te brengen. Op welke manier kan er energie worden ge-oogst, regenwater opgevangen of afvalwater gezuiverd. Zijn er lokaal materialen beschikbaar? Naast de mogelijkheden om energie en water te oogsten wordt er een eerste schatting gemaakt van het energie gebruik op basis van ambitie, oppervlakte, huishoudelijke apparatuur en hulpenergie voor de installaties. De berekeningen betreft het oogsten en het gebruik van water en energie worden gedurende het project steeds verder verfijnd.

Duurzame architectuur

Naast ruimtelijke beleving , vormen gezondheid en comfort een belangrijk onderdeel van het ontwerp. Het ruimtelijke ontwerp bepaald namelijk in grote mate hoeveel warmte er nodig is in de winter en hoeveel schaduw er is in de zomer. Het is belangrijk dat een gebouw voldoet aan een levensstijl, de wensen voor daglicht en uitzicht, het openen van ramen, leven in- en rondom- het huis of gebouw.

Er is een breed netwerk aan bevlogen experts op gebied van kosten, constructie, bouwfysica, installaties en landschapsontwerp. Deze experts worden – indien van toepassing – vroeg in het proces betrokken. Om mee te sparren en te rekenen aan het ontwerp in de schetsfase, zo ontstaan er vaak slimme oplossingen die (kosten)technisch interessant zijn.

Een ontwerp doorrekenen

Elk ontwerp wordt getoetst aan de gestelde ambities. De energie-behoefte en energie-oogst worden regelmatig nagerekend. De verwarmingsvraag wordt bij elk project naukeurig vastgesteld met behulp van PHPP. ( Passive House Planning Package ) De energie behoefte voor verwarming is een onderdeel van de totale energie behoefte, ook  huishoudelijke apparaten en de benodigde hulpenergie voor de installatie ook meegenomen. Er wordt per maand een balans gemaakt en bepaald in hoeverre en met welk type installatie de woning zelfvoorzienend kan zijn.  Naast energie, kan ook het gebruik van regenwater en de optimale omvang van de tank met een berekening worden bepaald.

 

Inspired by nature

De natuur vervult een belangrijke rol als inspirator. Flora ( plantjes ) en fauna ( beestjes) vormen een eindeloze bron aan inspiratie door de manier waarop zij omgevingsfactoren en elementen weten te benutten. Deze tijd heeft als voordeel dat er veel innovatie in techniek en materialen plaats vindt. Techniek en vormgeving versmelten … lees meer

Linda Buijsman

Al op jonge leeftijd is de interesse voor bouwen en de natuur gewekt. Op 11 jarige leeftijd ontwerp ik het huis van de toekomst.  Na een verkenningsstage op een architectenbureau start ik in 1999 met de studie bouwkunde aan de HTS in Haarlem. Het liefst zou ik niet alleen gebouwen uitwerken maar ook echt ontwerpen als architect. Na twee jaar stap ik over naar de TU Delft.

Door de projecten aan de TU, de keuzevakken, de studiereizen, de verschillende bijbanen bij architectenbureaus en onderzoekslabs wordt mijn persoonlijke drive steeds duidelijker: Integraal ontwerpen. Ik blijf net zo lang schetsen totdat een oplossing meerdere doelen dient. Dat moment dat alle puzzelstukjes in elkaar vallen, dat is een magisch moment.

De studie architectuur sluit ik begin 2008 Cum Laude af met een eervolle vermelding voor mijn afstudeerproject, een nominatie voor de Archiprix 2008 en een TiDO aantekening (Techniek in Duurzame Ontwikkeling)

Voor mij is duidelijk dat ik mijn energie enkel aan projecten wil besteden die zo min mogelijk eindige bronnen gebruiken en zo min mogelijk afval nalaten. In 2008 richt ik Smart Design Studio op en werk aan verschillende projecten, waaronder een waterplaats in Bangladesh en schetsontwerpen voor woningen. Ondertussen werk ik bij diverse bureaus aan duurzame-, energie zuinige- en cradle to cradle projecten en leer ik veel over verschillende fasen van het ontwerpproces.

Mijn visie op architectuur, sluit aan op die van Pieter Weijnen die ik in 2011 ontmoet. Op dat moment maakt Pieter plannen voor de oprichting van Upfrnt, een architectenbureau dat volgens co-operatieve gedachten werkt aan architectuur die de aarde in betere staat doorgeeft aan de volgende generaties. Sinds die ontmoeting werk ik full-time aan Upfrnt. Hoewel ik aan tal van zeer vooruitstrevende en innovatieve projecten kan werken bieden de spaarzame kansen in deze tijden onvoldoende basis voor Upfrnt om te kunnen voortbestaan. Helaas. In mei 2013 gaat ieder z’ n weg.

Een prachtig resultaat van 2,5 jaar Upfrnt zijn inspirerende ontmoetingen, verdieping op gebied van energie, installatie concepten en de ontwikkeling van rekentools om autarkie en energie neutraliteit te toetsen. De kennisontwikkeling en nieuwe aanpak hebben geleid tot twee prachtige gerealiseerde projecten: Geuloever en Lent.

Na Upfrnt werk ik bij verschillende bureaus aan mooie projecten. In april 2014 kan ik de verleiding niet weerstaan om mijn integrale aanpak binnen Smart Design Studio wederom een kans te bieden en met volle aandacht aan projecten te werken die passen bij mijn ambities op gebied van architectuur en integraal ontwerp.”