Inspired by nature

Inspired by nature

De natuur vervult een belangrijke rol als inspirator. Flora ( plantjes ) en fauna ( beestjes) vormen een eindeloze bron aan inspiratie door de manier waarop zij omgevingsfactoren en elementen weten te benutten. Deze tijd heeft als voordeel dat er veel innovatie in techniek en materialen plaats vindt. Techniek en vormgeving versmelten tot integraal ontworpen gebouwen die net als de natuur omgevingsfactoren weten te benutten. Hierbij een aantal inspirerende wezens die technieken benutten die ook in gebouwen kunnen worden toegepast.

Warmte terugwinning

Voor een pinguin is de energievraag voor het warm houden van het lichaam volledig geoptimaliseerd. In de bloedcirculatie van de voeten zit een ingenieuze oplossing. Het warme bloed dat naar de voeten stroomt, stroomt in tegen gestelde richting langs de (koude) bloedstroom vanuit de voeten, hierdoor wordt het bloed naar de voeten afgekoeld en de terugkerende stroom verwarmd, zo wordt het warmte verlies geminimaliseerd.

Dit principe wordt ook toegepast in ventilatie systemen. Het principe werkt vooral als het buiten kouder is dan binnen. De warmte van de lucht die vanuit de woning naar buiten gaat, verwarmd de (koude) lucht die van buiten de woning in komt. Deze techniek wordt Warmte Terug Winning (WTW) genoemd. In de zomer wordt vaak gebruik gemaakt van een ‘by-pass’ zodat de luchtstromen elkaar niet kruisen. Deze techniek wordt in Lent en in het kantoor in Noordwijkerhout toegepast.

Er kan ook warmte worden teruggewonnen uit het warme water dat via het douche putje verdwijnt. In een soort dubbelwandige buis verwarmt het warme douche water, het omhoog stromende koude douchewater.

Elektriciteit oogsten

De Oriental Hornet is een vliegend zonnepaneel. De horzel zet zonlicht om in energie om op te vliegen, het is een van de weinige dieren waarvan bekend is dat het over deze kunst beschikt.

Deze techniek is bij planten veel bekender. Ook voor de gebouwde omgeving is deze techniek allang niet meer onbekend; zonne-panelen of Photo-Voltaische (PV) cellen worden vaak toegepast om elektriciteit op te wekken.

Zonnepanelen vormen in Lent en in het kantoor in Noordwijkerhout de belangrijke energiebron. In het kantoor wordt zowel warmte als koude opgewekt met de elektriciteit van de 270 panelen.

Adaptief Isoleren

Adaptief is het aanpassend vermogen op de omstandigheden. De Schotse Hooglanders passen de mate van isolatie aan aan het seizoen. Ze hebben in de zomer een dunne vacht en in de winter een dikke vacht met langere haren. Tussen die lange dikke haren kan veel lucht stil staan, dat heeft een beter isolerend effect.

Dit principe wordt ook toegepast bij de autarkische woning. Grote glasoppervlakken zijn overdag in de winter fijn om zonlicht en warmte binnen te laten. Maar ‘s avonds en ‘s nachts gaat er via dit glas  veel warmte verloren. Door geïsoleerde luiken voor de openingen te schuiven, wordt het warmteverlies in de winternacht geminimaliseerd.

Natuurlijke Airconditioning

Termietenberg reguleert binnenklimaat op low-tech wijze met natuurlijke ventilatie. De koele buitenlucht komt via lucht kanalen rondom de berg binnen en voert langs de broedkamers. De broedkamers hebben een constante temperatuur van 31 graden. Warme lucht stijgt automatisch op en verlaat via de ‘schoorsteen’ de berg.

Dit principe wordt in Lent toegepast als zomernacht koeling. In de zomer als de woning overdag toch iets is opgewarmd stijgt deze warmte via de open verbinding bij de trap naar de kap. Door de schuine kap gaat deze warmte op het hoogste punt van het dak hangen. Precies op het hoogste punt van het dak zijn 4 daklichten geplaatst die mooi licht boven de trap de woning in verspreiden. De vensters worden op een koele zomeravond open gezet. Ook op de begane grond kunnen vensters, deuren of schuifpuien worden opengezet zodat er voldoende toevoer van koele lucht is. Niet alleen de warme lucht verlaat het huis, ook de massa (betonvloer) kan koelt af en is een koele buffer voor de volgende dag.

Ook in de schetsontwerpen van de uitbreidbare recreatie woning, de autarkische woning en de paalwoning wordt dit principe toegepast