Wij gaan circulair

Smart Design Studio ondertekent het BNA manifest ‘Wij gaan circulair’

De 5 principes die Smart Design Studio meeneemt in de manier van werken:

  1. Een circulair businessmodel is het startpunt voor circulaire architectuur
  2. De natuur is inspiratiebron en schoolvoorbeeld van circulariteit
  3. Een bouwwerk is aanpasbaar en flexibel gedurende zijn leven
  4. Een bouwwerk inclusief zijn componenten is eenvoudig te (de)monteren en construeren
  5. De bouwmaterialen zijn kwalitatief hoogwaardig, niet toxisch en eenvoudig herbruikbaar

Waarom?

We hebben deze mooie aarde te leen. Dit jaar (2018) was earth overhoot day op 1 augustus. Dat betekent dat we met z’n allen de bronnen die we jaarlijks zouden kunnen oogsten al 5 maanden eerder hebben gebruikt. Bronnen die normaal gesproken op natuurlijke wijze weer zouden worden aangevuld of aan kunnen groeien. Door overbevissing, ontbossing en uitstoot van emissies. We leven dus op te grote voet.

De Nederlandse overheid stelt de ambitie vast om in 2050 circulaire economie te realiseren en in 2030 al voor 50% het gebruik van primaire grondstoffen te reduceren. Circulair bouwen dus.

Ik wil daar mijn bijdrage in leveren, maar hoe?

Door keuzes te maken in de architectuur die ik maak. Voor het project Buurtskap de Tuunen op Texel ontwierp Smart Design Studio circulaire woningen. Ze zijn te bouwen in 8 weken, te plaatsen in 1 dag en te herplaatsen op een andere locatie als de vraag verandert. De woning in Lent is een mooi voorbeeld van uitbreidbaar bouwen en hergebruik van materialen: de leien op de gevel sierden eerder het dak van het Rijksmuseum. Ook is het ontwerp geïnspireerd op slimme oplossingen voor opwarming en koeling uit de natuur.

Geweldig vind ik de groeiende interesse om kleiner te wonen met minder bezittingen. Klein ontwerpen vraagt slimme en praktische ruimtelijke oplossingen, heerlijk om op te puzzelen. In een kleine maar hoogwaardig geïsoleerde ruimte gebruik je minder energie en minder materialen ( dan in een reguliere woning ). De energievraag is lager, de installaties kunnen kleiner en het zelf opwekken van de benodigde energie komt binnen handbereik. Off-grid ( water, energie, afval) is niet ondenkbaar en past goed bij de basis gedachte om de voetprint te verkleinen.

En dan nu.. ECOBLOQ ®

In 2018 specialiseert Smart Design Studio zich niet alleen op duurzame en bio-based projecten, maar in circulaire projecten. Bouwwerken die herbruikbaar zijn, in zijn geheel, in elementen of als losse materialen. Als hergebruik niet van toepassing is, moeten de onderdelen in de natuur tot compost kunnen worden. Ik wil kleine of modulaire pareltjes ontwerpen en ze samen met een kompaan verfijnen en maken.De geboorte van ECOBLOQ ®.

ECOBLOQ® is een familie van ontwerpen: op wielen, op palen, als schakelbare of stapelbare module of als woning op een bestaand plat dak. Een deel van de slimheid zit in de basis van het ontwerp, in de repetitiefactor en uniformiteit van maatvoering. Maar geen uniformiteit die ten koste gaat van schoonheid.

Soms is ECOBLOQ® een energiezuinige basis, maar altijd met de potentie ( en voorzorgsmaatregelen ) om energieneutraal of zelfs off-grid / autarkisch te kunnen worden.

ECOBLOQ® wordt gemaakt van voornamelijk bio-based materialen en is remontabel.

Kortom ECOBLOQ® is circulair.

Smart Design Studio maakt alle ontwerpen voor ECOBLOQ® Op dit moment is de website van ECOBLOQ® in de maak. Wordt vervolgd…

Lees hier meer over het BNA manifest